pexels-fauxels-3183186.jpg

Başvurularımız Kapanmıştır.

İlginiz için teşekkür ederiz.

İYİLİKÇİ FİKİRLER

SOSYAL GİRİŞİM PROGRAMI

Bu proje Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

 

İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim Programı, 18-29 yaş arası gençlerin girişimcilik, yenilikçilik, tasarım odaklı düşünme, iş modeli ve ürün geliştirme becerilerini ve finansal farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu programa katılacak gençlerin özgün, sürdürülebilir ve sosyal faydası yüksek iş fikirlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim Programı ile sosyal bir sorunun çözümüne yönelik bir fikri olan ve bunu geliştirmek isteyen gençlere rehberlik, gelişim ve motivasyon desteği verilecek ve yatırımcı sunumlarıyla fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ilk adımı atmaları sağlanacaktır.

 

BAŞVURU KRİTERLERİ

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Sosyal bir sorunun çözümüne yönelik bir fikre sahip olmak

 • 18-29 yaş aralığında olmak 

Kurumsal başvuru kabul edilmemektedir.  Her takımın sadece bir iş fikri ile başvuru yapması beklenmektedir. Birden fazla iş fikri ile başvuru yapan takımların sadece bir projesi ön değerlendirmeden geçirilecektir. Ön değerlendirmeden geçen ekiplerin programın tamamına katılması gerekmektedir.

DSC00092.JPG

NEDEN KATILMALIYIM?

Çözüm fikrinizi bir iş modeli ve ürün geliştirme yöntemi ile olgunlaştırma fırsatı bulacaksınız.

İş yaşamında ihtiyaç duyacağınız kritik yetkinlikleri geliştirebileceksiniz.

Alanında uzman eğitmenlerden dersler alıp deneyimli mentörlerle çalışarak fikirlerinizi  uygulamaya hazır projeler haline getireceksiniz. 

Yatırımcı sunumlarıyla iş fikrinize finansman sağlamaya yönelik deneyim sahibi olacaksınız.

Bir girişimcilik ekosistemi içerisine dahil olarak yeni ilişki ağları geliştireceksiniz.

DSC00185.JPG

BAŞVURU YAPILABİLECEK KATEGORİLER

Programa başvuru yapılabilecek alanlar aşağıda belirtilmiştir. Fakat başvuru alanları bunlarla sınırlı değildir. Toplumsal bir problem ya da ihtiyaca yenilikçi bir çözüm öneren fikriniz aşağıdaki alanlarla doğrudan ilişkilendirilemese de programa başvurabilirsiniz.

 

Eğitim: Dezavantajlı Grupların Eğitimi, Eğitimde Fırsat Adaleti, Ebeveyn Gelişimi, Çocuk Gelişimi, Mesleki Gelişim, Eğitimde Oyunlaştırma, Dijital Öğrenme, Eleştirel Düşünme, Kişisel Gelişim, Eğitimin Niteliğinin Arttırılması, Hayat Boyu Öğrenme

Sağlık: Sağlıklı Beslenme, Gıda Güvenliği, Spor Yapma Bilincinin Geliştirilmesi, Fiziksel Sağlık, Zihin Sağlığı, Ruhsal Sağlık, Bağımlılıkla Mücadele, Yaşlılık

Kalkınma: Yoksullukla Mücadele, Gelir Adaleti, İsrafın Önlenmesi, Mesleklerde Dönüşüm, Yeni İstihdam Alanları, Kurumlar Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Gençlik Çalışmaları 

Çevre: Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Enerji, Enerji Tasarrufu, Doğal Çevrenin Korunması, Fidan Dikimi ve Ağaçlandırma, Hava ve Su Kirliliğiyle Mücadele, Geri Dönüşüm, Susuzluk ve Kuraklıkla Mücadele, Bitki ve Hayvan Sağlığı, Atık Yönetimi, İleri Dönüşüm, İklim Değişikliği

Şehir Hayatı: Kamusal Alanların İyileştirilmesi ve Verimli Kullanımı, Sokak Hayvanları, İstihdam, Altyapı, Akıllı Kentler, Sosyal Uyum, Güvenlik ve Emniyet, Kentsel Dayanıklılık, Erişilebilirlik, Kentsel Hareketlilik, Ulaşım, Katılım

İletişim: Aile İçi İletişim, Dijital Okuryazarlık, Toplumsal İletişim, Dijital Beceriler

İnsan Hakları: Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Mülteci/Sığınmacı Hakları, Bilgi Edinme Hakkı

Kültür-Sanat: Kültürel Varlıkların ve Değerlerin Korunması, Sanatın Gündelik Hayattaki Öneminin Kavranması, Sanatsal Etkinliklerin Sürdürülebilirliği, Kültürel Bilincin Geliştirilmesi

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

DSC00055.JPG
DSC00102.JPG

Başvuru yapan ekipler arasından, ilk aşamaya katılmaya hak kazanan çözüm fikirleri komisyon tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir;

 • Fikrin detaylı açıklaması

 • Fikrin etkisi ve faydası

 • Fikrin uygulanabilirliği ve uygulama hızı

 • Fikrin ölçeklenebilme potansiyeli

 • Fikir sahibinin/takımın yetkinlikleri

 • Kapsama uygunluk

Jüriye yapılacak sunumlarda çözüm fikirleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir;

 • Proje Amacı

 • Hedeflenen proje çıktıları

 • Hedef kitle ve ihtiyaç analizi

 • Rakip ve sektör analizi

 • Proje planı

 • Kaynak ve bütçe

 • Finansal sürdürülebilirlik

 • Sosyal etki

 • Özgünlük

 • Paydaş etkileşimi

 

​Jüriye yapılan ilk sunum neticesinde uygun görülen 5 fikir sahibi ve ekibi İş Yönetimi Programı’na dahil olarak kendilerine atanacak mentör ile 3 aylık bir ürün geliştirme sürecine girecektir. Bu sürenin sonunda ikinci kez jüriye sunum yapılacak ve birinci seçilecektir.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

DSC00171.JPG

Doç. Dr. Murat Makaracı

Kocaeli Üniversitesi

Fatih Al

İyilik Tasarım Merkezi, Proje Değerlendirme Ofisi Yöneticisi

İsmail Vural

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı

Hasan Kahveci

Turkuvaz Medya, Bilişim Teknolojileri Başkanı

Lokman Ökten

Kuveyt Türk Lonca Girişimcilik Merkezi, Kurucu Koordinatörü

Mustafa Kamil Sağıroğlu

Erlab Technology, CEO

 

TAKVİM

 •   1 Nisan 2021 - 16 Mayıs 2021

Başvuruların Alınması

 •   17-23 Mayıs 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ön Eleme

 •   25 Mayıs 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İş Modeli Kampı’na Katılmaya Hak Kazananların Kampa Davet Edilmesi

 •   10-11-12-13 Haziran 2021

İş Modeli Kampı 

 •   19-20 Haziran 2021

İş Modeli Kampı’na Alınmış 20 Fikrin Değerlendirme Komisyonuna Sunulması

 •   22 Haziran 2021

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması, İş Yönetimi Programı için Seçilen 5 Ekibin Davet Edilmesi ve Mentor Atamalarının Yapılması

 •   1 Temmuz-20 Eylül 2021

İş Yönetimi Programı

 • Eylül ayı içerisinde belirlenen bir tarihte: Yatırımcı Sunumları ve Kapanış Toplantısı *Program içindeki eğitimlerin takvimi ile ilgili katılımcılara bilgi verilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

itm_website_foto_03_dz copy.jpg
DSC00181.JPG

İş Modeli Geliştirme Programı 

 • Uygulamalı İş Modeli Kanvası Eğitimi

 • Ürün Geliştirme Eğitimi

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi 

İş Yönetimi Programı 

 • Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi

 • Problem Çözme Eğitimi

 • Stratejik Yönetim

 • Proje Yönetimi Eğitimi

 • Patent ve Fikri Haklar Eğitimi 

 • Sunum Becerileri Eğitimi 

 • Zaman Yönetimi Eğitimi

 • İkna Becerileri

Mentör Görüşmeleri 

Her proje ekibi ürettiği proje fikrine özel mentörle eşleştirilecektir.

Proje ekibi ve mentör düzenli olarak görüşmeler yapacaktır.

 
 

İLETİŞİM

Programa ve başvurunuza ilişkin sorularınızı 1 Nisan 2021-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz. Sorularınız en geç 5 iş günü içinde cevaplandıralacak ve websitenin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde yayınlanacaktır.

Telefon, (0216) 335 74 00

Mail, info@iyilikcifikirler.com​

Adres, Kısıklı, Alemdağ Cd No/75, 34692 Üsküdar/İstanbul

 

SPONSORLUKLAR