AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Sosyal İnovasyon Proje Ofisimiz olan İyilik Tasarım Merkezi'nin paydaşları ile beraber düzenlediği İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim Programı için, Server Yaşam Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

 

Bu Gönüllü Tanıma Formunu doldurmak suretiyle Vakfımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz; Vakfımız veya paydaşlarımız tarafından yürütülmekte olan ya da yürütülecek olan projelerde şahsınızın bilgi ve birikimlerinden istifade edilmek amacı ile iletişime geçilmek üzere kullanılacak olup, aynı amaçlarla Vakfımızın paydaşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilmekte, 6698 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

6698 sayılı Kanun'un 11 inci maddesinde öngörülen haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan yöntemlerle Vakfımıza başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.