SIK SORULAN SORULAR

  • Sosyal Girişim Nedir?

 

Sosyal girişimci öncelikli olarak toplumsal fayda sağlamaya odaklanır ve bunu yaparken elde ettiği kârı girişiminin sürdürülebilirliği için kullanır. Yani sosyal girişim dediğimizde iki unsur olmazsa olmazdır: sosyal fayda ve kâr. Sosyal girişimin ticari girişimden farkı ise bu iki unsurun derecesi ve düzenlenme biçiminde ortaya çıkar.

Bir sosyal problemi çözmek ya da sosyal bir ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulan bir işletmenin sosyal girişim olarak kabul edilebilmesi için elde ettiği karı yine sosyal amaçlara yönlendirmesi gerekir. Bir sosyal girişimin başarısı elde ettiği kar ile değil çözmeyi hedeflediği problemli alanlardaki sosyal etkisiyle ölçülmelidir. Sosyal problemler genellikle karmaşık ve çözümü kısa vadede zor olan problemler olduğu için bunları çözmek isteyen girişimlerin uzun vadeli planlar yapabilmesi gerekir. Bu noktada ticari kar, sürdürülebilirliğin temel koşullarından biri olmaktadır.

Çözüm geliştirilmeye çalışılan problemlerin karmaşık olması onlara farklı açılardan yaklaşıp yenilikçi yaklaşımlar üretmeyi gerektirir. Sosyal girişimcilerin son yıllarda bu alandaki başarıları ticari girişimler için de ilham olmaktadır. Bu şekilde toplum ve bireyin iyi olma halini artırmayı hedefleyen sosyal girişimcilerin etkisi de ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaya devam etmektedir.

  • Sosyal İnovasyon Nedir?

 

Sosyal İnovasyon, bir sosyal problem ya da ihtiyaca yönelik yenilikçi, sürdürülebilir ve iyilik temelli çözümleri ifade etmektedir. Bu çözümler fiziksel ürün ya da hizmetler olabileceği gibi teknoloji tabanlı modeller, sistemler ve dijital araçlarla entegre yazılımlar ya da içerikler de olabilir. Ayrıca yenilikçi bir toplumsal farkındalık projesi ya da çözüm odaklı politika üretimini etkileyebilecek araçları da sosyal inovasyon olarak nitelendirmek mümkündür.